او معتمد شهر خودش است. علیخانی میپرسد شما چه کاری میکنید که همه با اشاره شما کار انجام میدهند. حاج محمود میگوید: من برای پرونده های مختلف به دادگاه ها میروم و سعی میکنم که مشکلات جوانان را حل کنم. در مسائل مالی هرکاری از دستم برمی آید انجام میدهم تا مشکلات مالی شان بزرگ نشود.

 

 

حاج محمود میگوید:ما همه گرفتاری هایمان حل شده و من تمام تلاشم را کردم که مشکلات روستا حل شود فقط یک مشکلی باقی مانده و آن هم دیگر ما نمیتوانیم کاری کنیم و دولت باید کمک کند. اقای روحانی خواهش میکنم فکری به حال جاده ما کند.

 

 

حاج محمود از روزهایی میگوید که دنبال کارهای طلب بخشش از خانواده مقتول در روستا بوده و عنوان میکند: أمیدوارم بودم رضایت بدهند و اگر هم رضایت نمیدادند بارها و بارها میرفتم تا رضایت بگیرم. آنقدر میرفتم که بگیرم.

 

 

حاجی هرچیزی بگوید همه انجام میدهند ، از بس شسته رفته و أمین است.....