امروز به درخواست یکی از دوستان کد های مخفی  گوشی های ساخته شده در چین که  دارای کد های زیادی نیز می باشند را در سایت تخصصی ترفندسرا برای شما عزیزان قرار داده ام باشد که استفاده لازم را از این آرشیو کد های مخفی ببرید